Začnite s pravidelnou supervíziou!

Najbližšie termíny skupinovej supervízie v 2022:

10.maja 2022 a 9.novembra 2022 od 18.00 do 20.00 na ZOOMe

Prihláste sa na stubbs@kouc.sk

 

Koučovské asociácie a organizácie doporučujú
a niektoré aj požadujú, aby kouči boli v supervízii. 

Dokonca aj objednávatelia koučovania už požadujú od koučov pravidelnú supervíziu.

Čo je supervízia?

Supervízia je forma sebareflexie, kde supervízor pomáha koučovi reflektovať o jeho praxi ako kouč zvyšovať jeho sebauvedomenie a tým aj jeho kompetencie a to  z troch uhlov pohľadu:

    - normatívny - utvrdenie o profesionálnych kopentenciách a etike kouča

    - rozvojový - rozvoj a rast kouča v jeho kompetenciách a praxi ako kouč

    - podporujúci - podpora kouča v prípade neistoty

Supervízia koučov je pre profesionálnych koučov, ktorí sa chcú stále rozvíjať a udržiavať štandardy koučovania - požiadavka od mnohých firiem - odberateľov koučovania pre svojich top manažérov ako aj pre interných koučov.

Zameriava sa na oblasti z konkrétnych skúsenosti koučov formou osobnej reflexie a aktívneho učenia 

Prebieha individuálne alebo v skupinách.

Objednajte si prvé bezplatné stretnutie na Skype telefonicky, alebo na mailovej adrese stubbs@kouc.sk

 

 

Anketa

Ako často potrebuje kouč supervíziu?

raz za mesiac (340)
61%

raz sa 40hodín koučovania (221)
39%

Celkový počet hlasov: 561