Supervízia koučov

Najbližšie termíny v 2023:

16. mája 2023 a 7. novembra 2023    od 18.00 do 20.00 na ZOOMe

Prihláste sa na stubbs@zms.coach

Čo je supervízia?
Supervízia je forma sebareflexie, kde supervízor pomáha koučovi reflektovať o jeho praxi ako kouč zvyšovať jeho sebauvedomenie a tým aj jeho kompetencie a to  z troch uhlov pohľadu:


    - normatívny      - utvrdenie o profesionálnych kopentenciách a etike kouča
    - rozvojový         - rozvoj a rast kouča v jeho kompetenciách a praxi ako kouč
    - podporujúci     - podpora kouča v prípade neistoty.

 

Formy supervízie.

    Individuálna       - face to face, cez telefón alebo Skype

    Skupinová         - ľubovoľná skupina koučov